Regulamin apartamentów

Znajdziesz nas także:

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów Do Studzienki 65 oraz Apartamentów Olimpijskich  w Gdańsku.
 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 2. Rezerwacja

Aby zarezerwować apartament należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej, albo skontaktować się mailowo lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 20.00 z obsługą apartamentów:

 1. Apartamenty Do Studzienki 65: tel. +48 693 262 871, e-mail: apartamentydostudzienki65@tps.pl
 2. Apartamenty Olimpijskie: tel. 885 267 268 e-mail: apartamentyolimpijskie@tps.pl.

Informacje niezbędne przy rezerwacji to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wybrany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzina, o której planujecie Państwo przybyć do apartamentu.

§ 3. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 20.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 1.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.
 3. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowego wyjazdu do godz.11:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 4. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację.
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia obsługi Apartamentów. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. Gość przy zakwaterowaniu otrzymuje odpowiednio zaprogramowaną kartę wejściową do apartamentu oraz kody do bramy wejściowej na teren obiektu i depozytariusza, o ile nie zostały one wcześniej udostępnione mailem lub SMSem.
 7. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty celem potwierdzenia danych osobowych gościa, oraz odebrania karty dostępu do lokalu. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 8. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją następuje najpóźniej w dniu przyjazdu.
 9. Brak rozliczenia skutkuje brakiem wpuszczenia Gościa do apartamentu.
 10. Firma TPS Sp z o o Sp.K. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości;
  1. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu;
  3. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu;
  4. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowych opłat.
 11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Życzenie będzie uwzględnione w miarę dostępności apartamentów. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 12. Dodatkowo pobierana jest opłata miejscowa w ustalonej przez Miasto Gdańsk wysokości 2,41 zł/doba za osobę. Opłata miejscowa płatna jest gotówką.
 13. W dniu przyjazdu Gości istnieje możliwość pobrania ustalonej kaucji zwrotnej, celem zabezpieczenia ewentualnych zniszczeń, czy nieprzestrzegania postanowień tego regulaminu. Kaucja jest zwracana w momencie odebrania apartamentu przez pracownika recepcji jeśli nie stwierdzi żadnych zniszczeń.

§ 4. Anulacja rezerwacji i skrócenie pobytu

 1. Rezerwacja mailem, online przez stronę www, lub telefonicznie  wiąże się z wpłatą zadatku lub pełnej opłaty za pobyt. Nie ma możliwości wycofania zadatku lub pełnej opłaty w przypadku nagłych zmian w planach Gości. TPS Sp z o o Sp.K.  może przychylić się w uzasadnionych sytuacjach do zmiany rezerwacji lub jej przesunięcia na inny termin, pod warunkiem, iż jej odwołanie, zmiana nastąpiła w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zarezerwowaną datą przyjazdu. Jeżeli prośba o anulowanie lub zmianę terminu nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed zarezerwowaną datą przyjazdu wówczas wpłacony zadatek lub całość kwoty zostaje uznana jako należność za zrealizowaną usługę.
 2. Jeśli w jakimkolwiek przypadku Gość zmuszony jest do wcześniejszego wymeldowania z przyczyn niezależnych od TPS Sp z o o Sp K. nie przysługuje mu prawo do żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Ewentualny zwrot środków jest tylko i wyłącznie dobrą wolą zarządzającego Apartamentami i jest rozpatrywany indywidualnie. Pogoda oraz warunki atmosferyczne nie są przyczyną do zwrotu środków za pobyt przy wcześniejszym opuszczeniu apartamentu.

§ 5. Wynajem apartamentu

 1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty za media tj. gaz, prąd, woda , dostęp do bezprzewodowego wifi oraz sprzątanie.
 2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik, ręcznik podłogowy.
 3. W czasie pobytu możliwe jest zamówienie dodatkowego sprzątania, wymiany ręczników (odpłatność wg. cennika dostępnego w recepcji). 
 4. Korzystanie z miejsca postojowego na terenie obiektu w czasie pobytu jest dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem. Obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów należących do Gości oraz pozostawionego mienia w pojeździe. 
 5. Przed opuszczeniem apartamentu prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien.
 6. Pracownik obsługi ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego apartamentu – wszelkie usterki zauważone czasie przeglądu, a niezgłoszone pracownikowi recepcji, w dniu wyjazdu obciążą rachunek Gościa opuszczającego apartament.
 7. Wszystkie apartamenty posiadają w pełni wyposażone aneksy kuchenne. W obiektach nie oferujemy usług gastronomicznych
 8. Przebywanie zwierząt w apartamencie wymaga zgody i wiedzy TPS Sp z o o Sp K., i może się wiązać z dodatkową opłatą.

§ 6. Prawa i obowiązki  gościa

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem, ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona podczas rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do utrzymania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli, sprzętów AGD oraz innego wyposażenia apartamentu jest zabronione.
 4. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 5. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń do stanu technicznego apartamentu w dniu zameldowania, w formie pisemnej: sms, email, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 6. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które nie wynikają z normalnego użytkowania. Dotyczy to szkód wyrządzonych w apartamencie lub jego wyposażeniu, w częściach wspólnych budynku, oraz w mieszkaniach sąsiadujących z apartamentem, przez Gościa lub przez osoby przebywające z nim w apartamencie.
 7. Gość ma prawo do korzystania z wynajmowanego apartamentu oraz do niewyłącznego korzystania  z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Pomieszczeniem przeznaczonym do wspólnego użytku jest pralnia, w której znajdują się pralki oraz suszarki. Pralnia znajduje się w budynku na piętrze  1. Każdy Gość może korzystać z pralni z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. Korzystanie z pralni może odbywać się w godzinach 8.00-20.00
  2. Korzystanie z urządzeń jest odpłatne na podstawie cennika określonego przez Zarządcę Nieruchomości. Opłaty dokonuje się każdorazowo poprzez automat znajdujący się w pomieszczeniu pralni.
  3. Przy korzystaniu z pralni Gość zobowiązany jest do zachowania czystości oraz korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
 9. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 10. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w godzinach od 7:00 do 22:00.
 12. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i produktów tytoniowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku niezastosowania się do zakazu i uruchomienia czujek dymowych oraz nieuzasadnionego przyjazdu straży pożarnej, Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł.
 13. Gość za zgodą TPS Sp z o o Sp.K.  może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 14. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, kartę wejściową oraz pilot do garażu (jeśli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów. Za zgubienie lub uszkodzenie karty pobierana jest opłata w wysokości 100 zł/szt.
 15. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
 16. Odpowiedzialność obsługi obiektu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości do obiektu, regulują przepisy art. 846- 849 Kodeksu cywilnego.
 17. Goście korzystający z Apartamentów  zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia Gości którzy, podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyli powyższy regulamin. Obsługa ma prawo i obowiązek wezwania ochrony lub Policji w przypadku, gdy Goście zachowują się w sposób łamiący regulamin oraz utrudniający innym spokojny wypoczynek (szczególnie dotyczy to ciszy nocnej). W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu Goście zobowiązują się na żądanie obsługi opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. W takim wypadku nie ma możliwości dochodzenia zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.
 18. Dla osób korzystających z rezerwacji przez Internet – złożenie rezerwacji pobytu jest równoznaczne z przestrzeganiem powyższego regulaminu.

§ 7. Siła wyższa

 1. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 2. W okolicznościach wskazanych w § 7 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.
 3. Gosciom apartamentów gwarantujemy jedynie pobyt w ramach najmu. Wszelkie wydarzenia, które nie dzieją się na terenie obiektu, takie jak nagłe zmiany pogody, wypadki i inne zdarzenia losowe, które  nie dotyczą wynajmu i których w żaden sposób nie można z wynajmem wiązać, nie podlegają roszczeniom ani zwrotowi kosztów.

§ 8. Reklamacje

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres apartamenty@tps.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a  Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.

W sprawie jakichkolwiek uwag i sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Obsługa Apartamentów 

Apartamenty Do Studzienki 65

tel. +48 693-262-871

e-mail. apartamentyolimpijskie@tps.pl

Apartamenty Olimpijskie

tel. + 48 885 267 268

e-mail. apartamentyolimpijskie@tps.pl

W sytuacjach stanowiących zagrożenie życia, zdrowia czy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Obiektu należy wezwać służby wg wskazanych numerów alarmowych oraz zawiadomić Zarządcę:

112 – Ogólny numer alarmowy

999 – Pogotowie ratunkowe

998 – Straż pożarna

997 – Policja

Życzymy miłego pobytu!

Zadzwoń Biuro Rezerwuj

MENU